Verktoy Sh Korr Toned

Vår historie

Det begynte i 1934. Brødrene Gustav og John Hagen, som allerede hadde erfaring som snekkere og bygningsmenn, bestemte seg for å investere i en moderne snekkerimaskin og starte sitt eget snekkerverksted i hjembygda Stryn.

Maskinen var flunkende ny, bestilt fra Oslo og sendt fra Bergen med båt midtvinters. På grunn av sterk kulde måtte den tunge maskinen dras over isen det siste stykket inn til land. Med hest og slede, og med mange hjelpende hender, ble vidunderet fraktet til et lite kjellerlokale på gården Hagen.

Slik starter historien om en spennende suksessbedrift, som fremdeles vokser og utvikles.

John I Bil Tusjet
Verktoy Sh Korr

I 1985 produserte Hagen-familien hver tiende trapp på det norske markedet.

De første årene

Dører, vinduer og revekasser var de viktigste produktene til Hagen-brødrene i oppstarten. Mot slutten av 1930-årene førte økt byggeaktivitet til større etterspørsel og behov for trelast. Dårlige veiforbindelser gjorde at trevarene måtte kjøpes om sommeren og lagres over vinteren, noe som krevde lagringskapasitet og tilgang på kapital. Løsningen ble avtaler om kommisjonssalg med flere trelastleverandører, og slik ble grunnlaget for byggevarehandel lagt. Hagen fikk endelig jevn tilgang til materialer, og kunne samtidig levere til andre bygningsfolk og verksteder i distriktet

Velstandsvekst og moderne tider

Etter noen utfordrende krigsår kunne Hagen-brødrene i 1947 endelig ta i bruk sitt nybygde verksted på «Klypa». Etterspørselen økte i takt med optimismen og den nye silderikdommen på kysten. Verkstedet ble utvidet i flere omganger, og nye, arbeidsbesparende maskiner ble kjøpt inn og spesialutviklet.

Den generelle velstandsveksten bidro til en jevn og trygg utvikling for bedriften utover 50- og 60-tallet. Byggefelt og moderne hus gjorde at trappene måtte tilpasses en ny tid, med andre produksjonsmetoder og nye konstruksjoner. Det var gode tider i Norge, og til tross for lederskiftet etter John Hagens brå bortgang i 1963, fortsatte bedriften å vokse. I 1978 ble Trygve Hagen ansatt som disponent. Med familien i ryggen ledet han bedriften med stort engasjement i de kommende årene. Etter 28 år i sjefsstolen var tallet på ansatte doblet og omsetningen nesten tidoblet.

Dialog mellom kunde og ansatt 3 cropped
Pussing av treverk 2
Treverk i maskin
Trebjelker
Kontor Foss Main Lukketdor Liggende

Begrepet Stryntrappa

Stryntrappa sikret seg viktige markedsandeler innen ferdighusindustrien, og ved overgangen til 1980-årene var navnet Stryntrappa i ferd med å bli synonymt for prefabrikkerte trapper. Familiebedriften hadde alltid satset på moderne maskiner og utstyr, og når dataalderen gjorde sitt inntog var bedriften blant de første i landet til å utnytte den nye teknologien. I 1985 produserte Hagen-familien hver tiende trapp på det norske markedet.

Escalia – et par trinn opp

Hagen fortsatte å utvikle nye modeller i takt med de ulike behovene i markedet. I 1999 ble Escalia lansert – eksklusive, tidløse designtrapper med fokus på detaljer og håndverk. Rundt tusenårsskiftet ble flere butikker etablert i Norge. Satsingen på produktutvikling ble i 2001 belønnet ved at trappemodellene Escalia Milano og Escalia Cannes fikk Merket for god design fra Norsk Designråd.

Plass til mer

Hagen så etter hvert muligheter i å utnytte flere deler av trapperommet. I 2017 ble Plass til mer lansert, en kolleksjon garderober, kontorer og boder tilpasset arealet under trappen. Løsningene ble utviklet i samarbeid med Hareide Design med støtte fra Norsk Designråd. Hagen er fortsatt en familiebedrift.

Aktivitetsnivået i byggebransjen går i bølger, men med nytenkning, smarte løsninger og moderne produksjonsmetoder tilbyr vi fremdeles spesialtilpassede, norskproduserte kvalitetstrapper til våre prisbevisste kunder.